Uncategorized

XPS Isı Yalıtım Levhaları:Performans Ve Çevresel Etkiler

Öncelikle ısı yalıtımı olan binalarda çevreye daha az atık gaz bırakılmış olur. Atık gaz, havayı kirletir dolayısıyla çevreye ve ekolojik dengeye zarar verir. Isı yalıtımı ile doğaya salınan atık gaz miktarında önemli oranda düşüş sağlanır. Bir enerji türü olan ısı sıcak ortamdan soğuk ortama doğru hareket eder.

XPS bir yalıtım malzemesidir ve çatılarda, soğuk depolarda, endüstride ve şantiyelerde kullanılır. Su geçirmediği ve neme dayanıklı olduğu için özellikle ısı yalıtımı amacıyla kullanılmaktadır. XPS köpüklü malzemelerdir ve diğer tüm ısı yalıtımı malzemelerine göre ne fazla tercih edilenidir.

Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyutlarda üretilebilir olması, ısı iletkenliği katsayısının düşük olması XPS levhaların da sık olarak kullanılmasına neden olmaktadır. Kapalı gözenekli bir yapıya sahiptir. Uluslararası standartlara uygun üretilmesine bağlı olarak insan ve çevre sağlığı açısından risk teşkil etmez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir